رویای آمریکا

نتایج لاتاری DV-2020 گرین کارت آمریکا

نتایج لاتاری سال ۲۰۲۰ در تاریخ ۱۷ شهریور ۱۳۹۸ اعلام شد.

پرونده ی تمام اعضای رویای آمریکا بررسی میشود و با برندگان تماس خواهیم گرفت.

اگر کانفیرمیشن خود را گم کرده اید میتوانید آنرا بازیابی کنید.

اعضای رویای آمریکا اگر رسید خود را گم کرده اند به پشتیبانی تلگرام فقط ایمیل خود را ارسال کنند. لطفا فقط آدرس ایمیل خود را ارسال کنید تا رسید شما ارسال شود.

نتایج لاتاری

بازیابی رسید عمومی بازیابی رسید اعضا