اخبار فوریبا لاتاری گرین کارت 2019 آمریکا شانس خود را امسال بیازمایید، زندگی، کار و تحصیل در آمریکا می تواند واقعی باشد...


ثبت نام کامل لاتاری از طریق ربات تلگرام کلیک کنید.
لاتاری چیست؟

لاتاری چیست؟

منظور از برنامه ی سالانه ی ویزای گونه گونی آمریکا چیست و شرایط شرکت در آن کدام است؟!

لاتاری چیست؟

خدمات مهاجرتی این مرکز چیست؟

خدمات قابل ارائه به عزیزانی که در لاتاری شرکت میکنند چیست و چه امکاناتی در این مرکز وجود دارد؟!

لاتاری چیست؟

ثبت نام در لاتاری!

آیا میتونم در لاتاری امسال شرکت کنم؟ بله همین حالا شما هم میتونید شرکت کنید!