جهت رفع مغایرت و همچنین پرداخت از طریق کارت به کارت از شماره کارت و شماره حساب های زیر استفاده نمایید:

در صورت استفاده از کارت به کارت شماره پیگیری را در فرم مشخصات وارد کنید یا تصویر رسید انتقال وجه را برای پشتیبانی ارسال کنید تا پرداخت شما تایید شود.

 

همچنین میتوانید برای پرداخت مبلغ دلخواه از طریق آنلاین از فرم زیر استفاده نمایید.

برای پرداخت باید وارد شوید.