نوشته‌ها

سالها پس از تصویب قوانین برابری حقوقی بین سیاهان و سفیدپوستان آمریکا همچنان فرهنگ تبعیذ نژادی در آمریکا رواج داشت و همچنان سیاه پوستان زندگی عادی نداشتند. جنبش های اعتراضی بسیاری شکل گرفت. لنگستن هیوز یکی از شاعران مبارز و برجسته ی این جنبش ها اشعار زیبایی در این باره سرود. توجه شما را به یکی از شعرهایش جلب میکنم، ترجمه ی احمد شاملو بنام بگذار این وطن دوباره وطن شود.

hughes314

ادامه مطلب …

جدایی نژادی در ایالات متحده آمریکا (به انگلیسی: Racial segregation in the United States) با نظام برده‌داری در سال‌های سده ۱۷ شروع شده و با تبعیض‌های نژادی آشکار و پنهان در تاریخ آمریکا، و تا عصر حاضر ادامه یافته‌است.

ادامه مطلب …